Wybrałem autolawety TA-NO!
Bo z TA-NO droga jest celem.

Janek Śliwiński, kierowca zawodowy.

Wybraliśmy zabudowy TA-NO!
Bo z TA-NO się wygrywa.

Ewelina Głowa, logistyk w firmie spedycyjnej.

Wybrałam przyczepy bagażowe TA-NO!
Bo z TA-NO wszystko się zieleni.

Ania Tataradzińska, ogrodnik.

Wybraliśmy przyczepy specjalne TA-NO!
Bezpieczeństwo gwarantowane.

Dina Venturella, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej.

Wybrałem kontenery TA-NO!
Bo TA-NO, to dostawa na czas.

Wojtek Wieteska, właściciel sieci sklepów.

Wybrałem przyczepy budowlane TA-NO!
Bo TA-NO, wytrzyma więcej.

Andrzej Kałużyński, operator maszyn budowlanych.

Wybrałem przyczepy podłodziowe TA-NO!
Udane wakacje gwarantowane.

Tomek Kulig, żeglarz.

Wybrałem przyczepy TA-NO!
Bo z TA-NO się wygrywa.

Rafał Rumiński, maszer.

Wybrałem lawety TA-NO!
Bo TA-NO, to mistrz transportu.

Marek Wojciechowski, kierowca/mechanik.

Wybrałem przyczepy TA-NO!
Bo z TA-NO się wygrywa.

Piotrek Ciach, motocyklista.

Wybrałem TA-NO!
Bo TA-NO wytrzyma więcej.

Piotr Zdun, inżynier elektryk.

title=/

Rozstrzygnięcie dot. zapytania nr 7/2018

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dot. zapytania ofertowego nr 7/2018

Kolonia Zawada, 18-12-2018

Dotyczy projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP
Konkurs nr: RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16
Wniosek o dofinansowanie nr: RPLD.02.03.01-10-0430/16
Zapytanie ofertowe: nr 7/2018

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykaz otrzymanych ofert:
1. INSTAL ZED - Firma prywatna Zbyszek Dudkiewicz
2. INSTAL SERWIS - Marta Wiktorowicz

Na podstawie otrzymanych ofert dokonano wyboru oferenta dla zadania opisanego w Zapytaniu ofertowym nr 7/2018.
Zadanie zostanie powierzone firmie INSTAL SERWIS Marta Wiktorowicz, która w ramach przeprowadzonego postępowania otrzymała największą ilość punktów.>/p>

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski

97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.com.pl

Please publish modules in offcanvas position.