25 lat. Jubileusz firmy TA-NO.

Rozstrzygnięcie dot. zapytania nr 3/2018

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dot. zapytania ofertowego nr 3/2018

Kolonia Zawada, 04-10-2018

Dotyczy projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP
Konkurs nr: RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16
Wniosek o dofinansowanie nr: -10-0430/16
Zapytanie ofertowe: nr 3/2018

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykaz otrzymanych ofert:
1. ELEKTRO-TEST T.Stolarczyk, P.Pacholski, K.Stolarczyk Spółka Cywilna
2. Firma ELKAR Spółka Cywilna Zdzisław Karkocha, Marcin Karkocha
3. Firma Elektryczna "ELZET" Cłapa Zbigniew

Na podstawie otrzymanych ofert dokonano wyboru oferenta dla zadania opisanego w Zapytaniu ofertowym nr 3/2018.
Zadanie zostanie powierzone firmie ELEKTRO-TEST T.Stolarczyk, P.Pacholski, K.Stolarczyk Spółka Cywilna, która w ramach przeprowadzonego postępowania otrzymała największą liczbę punktów.

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski

97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.com.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Prawa autorskie © 2022 TA-NO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.