25 lat. Jubileusz firmy TA-NO.

Rozstrzygnięcie dot. zapytania nr 1/2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/2017

Kolonia Zawada, 29-12-2017

Dotyczy projektu pt. "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TA-NO poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakupu maszyn, w celu wprowadzenia nowego rodzaju przyczep na rynek".
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP.
Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP.
Konkurs nr: RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16
Wniosek o dofinansowanie nr: RPLD.02.03.01-10-0430/16
Zapytanie ofertowe nr: 1/2017

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie otrzymanych ofert dokonano wyboru oferenta dla zadania opisanego w Zapytaniu ofertowym nr 1/2017.
Zadanie zostanie powierzone firmie Boschert GmbH & Co.KG, która w ramach przeprowadzonego postępowania otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski

97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.com.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Prawa autorskie © 2022 TA-NO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.