Wybraliśmy przyczepy specjalne TA-NO!
Bezpieczeństwo gwarantowane.

Dina Venturella, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej.

Wybrałam przyczepy bagażowe TA-NO!
Bo z TA-NO wszystko się zieleni.

Ania Tataradzińska, ogrodnik.

Wybrałem lawety TA-NO!
Bo TA-NO, to mistrz transportu.

Marek Wojciechowski, kierowca/mechanik.

Wybrałem przyczepy TA-NO!
Bo z TA-NO się wygrywa.

Piotrek Ciach, motocyklista.

Wybrałem przyczepy podłodziowe TA-NO!
Udane wakacje gwarantowane.

Tomek Kulig, żeglarz.

Wybrałem autolawety TA-NO!
Bo z TA-NO droga jest celem.

Janek Śliwiński, kierowca zawodowy.

Wybrałem kontenery TA-NO!
Bo TA-NO, to dostawa na czas.

Wojtek Wieteska, właściciel sieci sklepów.

Wybraliśmy zabudowy skrzyniowe TA-NO!
Bo z TA-NO się wygrywa.

Ewelina Głowa, logistyk w firmie spedycyjnej.

Wybrałem przyczepy budowlane TA-NO!
Bo TA-NO, wytrzyma więcej.

Andrzej Kałużyński, operator maszyn budowlanych.

O nas

Jesteśmy jedna z najdłużej działających firm w branży – świadczy o tym prawie 25 letnia obecność na rynku.
Od początku swego istnienia zajmujemy się produkcją wysokiej jakości przyczep samochodowych pod własną marką TA-NO.
Z biegiem czasu i rozwojem przedsiębiorstwa gama oferowanych produktów stale się zwiększała, a wybory udoskonalały.
Tak jest do dnia dzisiejszego.
Obecnie oprócz wszelkiego rodzaju przyczep samochodowych do 3,5t. dmc produkujemy również zabudowy pojazdów użytkowych.
Do najczęściej opuszczających hale produkcyjne pojazdów należą Autolawety. Specjalizujemy się w produkcji autotransporterów zarówno jedno- jak i dwupoziomowych z pokładem unoszonym hydraulicznie.
Sporą część produkcji zabudów zajmują także kontenery oraz pojazdy skrzyniowe.
Produkty naszej marki wyróżnia jakość, innowacyjność oraz personalizacja.
Aby sprostać rosnącym wymaganiom swoich klientów stale inwestujemy w park maszynowy oraz podnoszenie kompetencji kadry.
Pozwala to utrzymać produkcję na najwyższym europejskim poziomie pod względem jakości i innowacyjności zachowując przy tym atrakcyjny poziom cen.Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski
97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75
gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 44 7 260 370
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 7731197535
REGON 590467755
Bank
PKO Bank Polski SA
Rachunek w PLN: 95 1020 3916 0000 0902 0024 1943
Rachunek w EUR: PL64 1020 3916 0000 0002 0224 0075
Kod BIC Swift: BPKOPLPW

Tempo 100

Jeżeli chcesz poruszać się z przyczepą z prędkością 100 km/h* muszą być spełnione następujące warunki:

 • Dopuszczalna masa całkowita DMC pojazdu holującego nie może przekroczyć 3500kg.
 • Pojazd holujący musi być wyposażony w system anytblokujący typu ABS lub równoważny.
 • Indeks prędkości opon zamontowanych w przyczepie nie może być mniejszy niż 120 km/h oraz opony nie mogą być starsze niż 6 lat.
 • Z tyłu przyczepy musi być przyklejona naklejka 100km/h.

Zaleca się następujące współczynniki dopuszczalnej całkowitej masy przyczepy do masy własnej pojazdu ciągnącego:

 • Współczynnik 0,3 dla wszystkich przyczep bez systemu hamulcowego oraz przyczep z układem hamulcowym, ale bez amortyzatorów osi.
  1. Przykładowe obliczenia:
   masa własna pojazdu ciągnącego - 1500kg.
   1500kg. x 0,3 = 450kg.
   Dopuszczalna maksymalna masa całkowita DMC takiej przyczepy nie może przekroczyć 450kg., gdy ciągnie ją pojazd o masie własnej 1500kg.

 • Współczynnik 0,8 dla przyczep campingowych z systemem hamulcowym i amortyzatorami osi.
  1. Przykładowe obliczenia:
   masa własna pojazdu ciągnącego - 1500kg.
   1500kg. x 0,8 = 1200kg.
   Dopuszczalna maksymalna masa całkowita DMC takiej przyczepy nie może przekroczyć 1200kg., gdy ciągnie ją pojazd o masie własnej 1500kg.

 • Dla przyczep campingowych z systemem hamulcowym, amortyzatorami osi oraz stabilizatorem toru jazdy dopuszczalna masa całkowita (DMC) przyczepy nie może przekroczyć masy własnej pojazdu ciągnącego.
  1. Przykładowe obliczenia:
   masa własna pojazdu ciągnącego - 1500kg.
   Dopuszczalna maksymalna masa całkowita DMC takiej przyczepy nie może przekroczyć 1500kg., gdy ciągnie ją pojazd o masie własnej 1500kg.

 • Współczynnik 1,1 dla przyczep innych niż campingowe, wyposażonych w system hamulcowy i amortyzatory osi.
  1. Przykładowe obliczenia:
   masa własna pojazdu ciągnącego - 1500kg.
   1500kg. x 1,1 = 1650kg.
   Dopuszczalna maksymalna masa całkowita DMC takiej przyczepy nie może przekroczyć 1650kg., gdy ciągnie ją pojazd o masie własnej 1500kg.

 • Współczynnik 1,2 dla przyczep innych niż campingowe, wyposażonych w system hamulcowy, amortyzatory osi oraz stabilizator toru jazdy.
  1. Przykładowe obliczenia:
   masa własna pojazdu ciągnącego - 1500kg.
   1500kg. x 1,2 = 1800kg.
   Dopuszczalna maksymalna masa całkowita DMC takiej przyczepy nie może przekroczyć 1800kg., gdy ciągnie ją pojazd o masie własnej 1500kg.

Uwaga

Wszystkie wymienione przepisy mają zastosowanie na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
Aby poruszać się na obszarze Republiki Federalnej Niemiec pojazdem z przyczepą z prędkością maksymalną 100km/h należy udać się z pojazdem holującym oraz przyczepą do uprawnionej jednostki badawczej celem wykonania dodatkowych badań technicznych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem "Tempo 100", który należy przewozić wraz z dokumentami przyczepy.
Posiadanie certyfikatu "Tempo 100" nie zwalnia od przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza ograniczeń prędkości na danych odcinkach drogi.

* na terenie Republiki Federalnej Niemiec

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest TADEUSZ NOCKOSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE TA-NO NOCKOSKI TADEUSZ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Główna 73/75, Kolonia Zawada, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP 7731197535, REGON 590467755, numer telefonu: +48 44 7 260 370, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.
 • Dane osobowe w przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)
 • Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie internetowej i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie internetowej; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. Podstawy przetwarzania danych.

 • Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych.

 • Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

4. Odbiorcy danych

 • Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 • Dane osobowe Usługobiorców i Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
   podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
   podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
   dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
   dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
   dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. Profilowaie

 • Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 • Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków zakupu.
 • Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie internetowej np. przeglądanie strony konkretnego Produktu. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą.

 • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

7. Cookies, dane eksploatacyjne i statystyka.

 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w serwisie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania;
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej;
  6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających stronę internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
  6. w przeglądarce Microsoft Edge
 • Administrator korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w witrynie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę internetową. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających stronę internetową oraz sposób ich zachowania na stronie internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 • Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie internetowej - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj
 • Administrator może korzystać z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający stronę internetową, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
 • Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. Postanowienia końcowe.

 • Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej www.ta-no.com.pl.

Dobór podwozia do zabudowy


Niezależnie czy poszukujesz pojazdu do transportu ciężkiego, dystrybucyjnego lub lokalnego, doradzimy Ci doskonałe podwozie przygotowane specjalnie do Twojej zabudowy.
Samochód dostawczy powinien być dopasowany precyzyjnie do zadań przewozowych, jakie będą mu powierzane.

Chodzi nie tylko o rozmiary przestrzeni towarowej, ładowność czy rodzaj i parametry silnika, ale przede wszystkim o typ ramy, rozstaw osi, a także tylny zwis pojazdu.
Z naszego punktu widzenia najistotniejszym parametrem jest rodzaj ramy pojazdu, na którym mamy wykonać zabudowę.
Z doświadczenia i praktyki wiemy, że najlepszą konstrukcją przeznaczona pod zabudowę jest rama wykonana w formie ceownika.

Kolejny istotny parametr, to rozstaw osi pojazdu. Powinien być dobrany pod konkretny typ zabudowy. Zbyt krótki rozstaw osi może być przyczyną utraty kierowalności samochodu po zabudowie, zbyt duży wpłynie na złe rozłożenie masy transportowanego ładunku i doprowadzić może do uszkodzenia zawieszenia osi przedniej, trwałych odkształceń ramy nośnej, a w skrajnych przypadkach nawet do jej złamania.

W parze z rozstawem osi występuje trzeci istotny wymiar, zwis tyny ramy, czyli długość na jaką rama podwozia wystaje poza oś tylną.
W przeciwieństwie do zabudów skrzyniowych oraz kontenerowych, gdzie długość ramy powinna być praktycznie równa długości zabudowy jest w przypadku autotransporterów. Tutaj rama pojazdu powinna kończyć się tuż za osia tylną.

Nadwozia na poprawnie skonfigurowanych ramach charakteryzują się wyjątkowym komfortem i wszechstronnością użytkowania.

Proces budowy przyczepy

Aby móc najlepiej służyć naszą wiedzą i doświadczeniem musimy dobrze poznać i zrozumieć potrzeby naszego Klienta.
Niemal wszystkim wymogom, z którymi zgłaszają się do nas Klienci towarzyszy większa lub mniejsza analiza rzeczywistych potrzeb.
W pierwszej kolejności pomagamy wyznaczyć właściwy cel i przeznaczenie naszego produktu, a następnie dobieramy rozwiązania techniczne, które pomogą go nam jak najszybciej stworzyć. Przy czym nie przekreślamy żadnych pomysłów i wizji Klienta.
Środki pozwalające zbudować właściwy produkt spełniający oczekiwania, to między innymi:
 • doświadczona kadra inżynierska
 • specjalistyczne systemy komputerowe do projektowania pojazdów
 • nowoczesny park maszynowy
 • najwyższa jakość potwierdzona Systemem Jakości ISO 9001
Dopiero potem możemy przystąpić do planowania, wyceny i tworzenia produktu.
Tego typu podejście pozwala nam budować z Klientem długotrwałe relacje i potęguje satysfakcję z osiąganych wyników.
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski
97-200 Kolonia Zawada, ul. Główna 73/75, gm. Tomaszów Mazowiecki, Polska
tel. 447260370, e-mail: ta-no@ta-no.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Prawa autorskie © 2019 TA-NO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.